zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Regulatory, sterowniki, serwa, pakiety itp.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
zach23
Kierowca
Posty: 6
Rejestracja: 24 paź 2021, 20:48

zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: zach23 »

Witam, zajmuje się tworzeniem modułów oświetleniowych do modeli RC. Mam kilka własnych projektów płytek i w zależności od potrzeb dobieram odpowiednią wielkość. Program składam pod potrzeby konkretnego modelu i użytkownika, w zasadzie każdy aspekt pracy mogę zmienić i dopasować.

Dodatkowo robię lightbary aluminiowe na potrzebną szerokość - świecą porządnie, to nie tylko ozdoba, oraz połączenia magnetyczne dzięki którym można uporządkować kable i bezproblemowo zdejmować karoserię z podwozia.

Ale do rzeczy – poniżej skrót z instrukcji którą dołączam do modułów oraz kilka przykładowych zdjęć.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Funkcje związane z CH01:
- wg aparatury on/off – reakcja zgodnie z praca aparatury w trybie wyłączony lub migający kierunkowskaz – zastosowanie ogólne (lub halogeny doświetlające zakręty niezależnie od pracy kierunkowskazów)
- wg aparatury 50/100 – reakcja zgodnie z praca aparatury w trybie obrysówki 50% lub migający kierunkowskaz 100% – zastosowanie praktycznie tylko na przodzie auta lub przy nadkolach w wersji USA
- tylko awaryjne (on/off lub 50/100) – tryb z kierunkowskazami z zachowaniem migających świateł awaryjnych po bezczynności w odpowiednim trybie normalnym lub USA

Funkcje związane z CH02:
- wg aparatury on/off – reakcja zgodnie z praca aparatury w trybie włączone/wyłączone (np. stopy, wsteczny, strzały backfire)
- wg aparatury 50/100 – reakcja zgodnie z praca aparatury w trybie 50% / 100% (np. zintegrowane tylne pozycyjne ze stopami, dodatkowy lightbar tylni rozpalany na 100% przy cofaniu)
- backfire – bardzo rzeczywiste błyski imitujące strzały z tłumika uruchamiane zgodnie z pracą gazu, ale też z pewną losowością

Dodatkowe funkcje:
- stroboskop – w różnych konfiguracjach, w tym także naprzemienne na dwóch różnych światłach w parze
- światła doświetlające zakręty działające niezależnie od kierunkowskazów
- dodatkowe światło wsteczne doświetlające nocną jazdę na 50% i rozpalające się na 100% podczas cofania
- funkcja demo włączająca losowo różne światła w modelu – tryb pokazowy „na półkę”, zmieniające się samoczynnie tryby stroboskopu itp
- inne na zamówienie

Dodatkowe funkcje związane z bezczynnością (tylko dla CH02):
Moduł odlicza dwa czasy bezczynności od zatrzymania – standardowo 30 i 60 sekund.
Stąd informacja o pracy świateł podana jest czasem w tabeli jako 3 wartości: JAZDA/30sek/60sek
- 100/50/5 – przy światłach włączonych na 100%, przygaszenie po 30 sekundach do 50% i po 60 sekundach do 5% (np. światła główne)
- 50/50/5 – przy światłach włączonych na 50%, bez przygaszenia po 30 sekundach i dopiero po 60 sekundach do 5%
- 100/5/5 – przy światłach włączonych na 100%, przygaszenie po 30 sekundach od razu do 5% (np. lightbar)
- ON/OFF/OFF - przy światłach włączonych na 100%, wyłączenie po 30 sekundach (np. rocklights)
Dodatkowo:
- wyłączanie hamulca lub przygaszanie do 50% po zatrzymaniu (standardowo po 2 sekundach)
- włączanie świateł awaryjnych na kierunkowskazach (standardowo po 30sek)
- oświetlenie kabiny po 10 sekundach od zatrzymania i zgaszenie po 3 sekundach po ruszeniu

Switch CH03/CH04
Moduły z wbudowanym switchem obsługują wszystkie dostępne sygnały aparatury – przycisk 2-pozycyjny, 3-pozycyjny oraz potencjometry.
W zależności od wykrytego sygnału i początkowego i ustawienia przycisku/przełącznika podczas fazy kalibracji moduł odpowiednio dopasowuje swoje działanie.
Programy są ułożone w pętli, czyli przechodząc dalej z ostatniego programu, uruchomi się znów pierwszy – zwykle w trybie wygaszenia wszystkich świateł.

Tryby działania switcha CH03/CH04 (wolny kanał)
1. Jeden program główny i zliczanie „dwuklików”
W przypadku wykorzystania przycisku 3-pozycyjnego (lub potencjometru) i startu w pozycji neutralnej, zmiana programów możliwa jest zarówno w górę jak i w dół. Użycie przycisku 2-pozycyjnego lub skrajne ustawienie przycisku 3-pozycyjnego lub potencjometru podczas kalibracji skutkuje zmianą programów tylko w jednym kierunku – w górę.
2. Dwa programy (główny i dodatkowy) i zliczanie „dwuklików”
Do prawidłowej pracy wymagane jest wykorzystanie przycisku 3-pozycyjnego (ewentualnie potencjometru) i wystartowanie w pozycji neutralnej. Głównym programem steruje się zmieniając pozycję CH03 w jedną stronę, dodatkowym programem w drugą stronę. Zmiany obu programów możliwe są tylko w jednym kierunku – w górę.
3. Wiele programów i zliczanie czasu trwania „dwuklików”
W tym przypadku możliwe jest przypisanie nawet kilku wirtualnych switchy pod jednym kanałem aparatury. Moduł tak samo jak wyżej traktuje „dwuklik” jako polecenie do zmiany programu, ale zliczany jest dodatkowo czas – jak długo trwał powrót do pozycji startowej. W zależności od początkowego ustawienia, możliwe są dwie opcje:
- przycisk 3-pozycyjny i start z pozycji środkowej (neutralnej) – krótki dwuklik (100-500ms) w górę zmienia program wirtualny Switch A w górę, w drugą stronę zmienia program w dół. Dłuższy dwuklik (500-2000ms) steruje analogicznie programem Switch B. Po zaprogramowaniu dodatkowych czasów, możliwe jest uzyskanie wielu switchy z jednego sygnału sterującego aparatury.
- przycisk 2-pozycyjny lub skrajne ustawienie przycisku 3-pozycyjnego lub potencjometru podczas kalibracji skutkuje zmianą programów wszystkich wirtualnych switchy tylko w jednym kierunki – w górę.

Tryby działania switcha CH01 (kierownica)
W przypadku braku wolnego kanału w aparaturze, wciąż istnieje możliwość zdalnego sterowania modułem! Do zmiany wykorzystywana jest sekwencja z kierownicy – moduł zlicza wykonane ruchy i interpretuje je jako zmianę programu. Aby uniemożliwić niezamierzoną zmianę programu podczas jazdy, sekwencję można wykonać dopiero po 2 sekundach postoju i nie może to trwać dłużej niż 1,5 sekundy. Wymagane jest wykonanie pełnych ruchów kierownicą: LEWO/PRAWO/LEWO/PRAWO/LEWO lub PRAWO/LEWO/PRAWO/LEWO/PRAWO. W zależności od potrzeb i programu, może to być:
- jeden switch dwukierunkowy, zmiany tylko jednego programu głównego w górę i dół.
- lub dwa switche jednokierunkowe (tylko w górę), jeden na jedna sekwencję (program główny), drugi na drugą (program dodatkowy), Np. sekwencja „w lewo” steruje głównym programem, a sekwencja „w prawo” dodatkowym – niezależnie sterowany lightbar lub włączanie/wyłączanie działania kierunkowskazów.

Podłączenie modułu do odbiornika
Do zestawu dołączony jest kabel do podłączenia modułu do odbiornika. Wtyczki są odpowiednio opisane (1 dla CH01, 2 dla CH02 itd.). Wtyczkę 3 pinową z rozgałęzieniem należy wpiąć do odbiornika w miejsce wyciągniętego regulatora lub serwa. Z kolei regulator lub serwo odpowiednio wpiąć w krótki kabel zakończony 3 pinami „igłami”. Pojedyncza wtyczka do sterowania switchem CH03 jest do wpięcia w pin sygnałowy w wybrany wolny kanał sterujący. Kolor srebrny na wtyczkach oraz na module oznacza MINUS (GND).

Kalibracja przy każdorazowym włączeniu
Światła włączają się na 5 sekund, potem na krótko gasną. Opóźnienie daje czas odbiornikowi na poprawne połączenie się z aparaturą oraz pozwala na sprawdzenie czy wszystkie podłączone światła prawidłowo świecą. Po szybkim mrugnięciu 3x moduł jest gotowy do pracy. Aby moduł poprawnie się skalibrował, nie wolno w tym czasie manipulować aparaturą.
Przy wykryciu braku któregoś z sygnałów, moduł traci funkcjonalność związaną tylko z brakiem danego sygnału. Na przykład przy braku CH02, nie działają stopy, wsteczny, nie ma zmian związanych z bezczynnościa i przygaszaniem świateł, natomiast zmiany programów ze switcha oraz kierunkowskazy z CH01 działają prawidłowo. Jeśli zabraknie sygnału dla switcha – zwykle CH03 – model będzie działał z podstawowym oświetleniem, będzie reagować zgodnie z CH01 oraz CH02, ale bez możliwości zmian programu.

Tabela z programem
W dołączonej tabeli rozpisany jest wgrany program. W kolumnach opisy poszczególnych wyjść modułu, tak samo jak na naklejce modułu. W rzędach kolejne programy. Opis w każdej komórce oznacza jaka funkcja świateł jest realizowana na danym wyjściu przy ustawieniu konkretnego programu. Wszystkie wyjścia mają sterowanie włącz/wyłącz, a oznaczone gwiazdką (*) pozwalają dodatkowo na sterowanie jasnością (sygnał PWM).

Co czego służą potencjometry?
W modułach może występować jeden potencjometr lub dwa potencjometry.
Potencjometr CH01 - odpowiada za czułość wychylenia kierownicy, przy którym włączają się kierunkowskazy. Można wybrać od praktycznie natychmiastowej reakcji aż do zupełnego wyłączenia z zachowaniem funkcji świateł awaryjnych.
Potencjometr CH02 – wielofunkcyjny związany z ustawieniami aparatury oraz regulatora. Potencjometr jest podzielony na 6 aktywnych stref oddzielonych od siebie strefami, w których światła są wygaszone. Pozycje po lewej stronie (NV1, NV2, NV3) są przeznaczone do aparatury ustawionej w trybie Normal, pozycje po prawej (RV1, RV2, RV3) dla aparatury ustawionej w trybie Reverse.
Należy jeszcze zweryfikować z modelem tryb pracy regulatora, aby prawidłowo wybrać działanie stopów i wstecznego.

- V1 forward/reverse
Wsteczny włącza się od razu po przejściu cynglem w zakres REVERSE
- V2 forward/brake/reverse
Podczas jazdy do przodu pierwsze przejście w zakres REVERSE włącza hamulec.
Dopiero drugie włącza wsteczny. Żeby włączyć wsteczny trzeba ZAWSZE przejść
cynglem 2x w zakres REVERSE, nawet z postoju.
- V3 forward/brake/reverse
Podczas jazdy do przodu pierwsze przejście w zakres REVERSE włącza hamulec.
Dopiero drugie włącza wsteczny. Natomiast wystarczy krótki postój (pozycja NEUTRAL),
aby od razu można było włączyć wsteczny za pierwszym razem.

Podłączenie LEDów
Piny wyjściowe do podłączenia świateł są odpowiednio opisane i ustawione pionowo. Po górnej stronie modułu są „minusy”, po dolnej stronie z naklejką „plusy”. Zarówno moduł jak i LEDy są standardowo zasilane z odbiornika 4,8 - 6,0 - 7,4V. Na zamówienie jest możliwość wprowadzenia drobnej modyfikacji i dołożenia dodatkowej wtyczki z zewnętrznym zasilaniem, np. pod 3S. W tej sytuacji elektronika modułu jest zasilana bezpośrednio z odbiornika, a oświetlenie jest zasilane z dodatkowego źródła.

Na wyjściach na ledy może być podawany prąd w dwóch opcjach:
Bez rezystora – opis na naklejce w kolorze czerwonym
W tabeli z programem oznaczenie „mostek”. Pozwala to na dowolność w podłączaniu LEDów. Należy wtedy zadbać o odpowiedni rezystor.
Z rezystorem – opis na naklejce w kolorze czarnym
W tabeli podana jest liczba i kolor ledów oraz parametry pracy przeliczone na 1x LED. Standardowo do połączenia równoległego, czyli plusy razem i minusy razem.
Dopuszczalne obciążenie pojedynczego wyjścia to max 2A.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
Pawloosw
Kierowca
Posty: 9557
Rejestracja: 01 sie 2013, 22:06
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: Pawloosw »

Jednym słowem - wow. :szoki
Teraz rozumiem, czemu tyle czasu zajelo Ci napisanie tego posta.
Wszystko ładnie opisales ale dla takiego prostego czlowieka jak ja niezbyt to czytelne, wiec zapytalbym - masz może modul najlepiej z wlutowanymi rezystorami, zeby ogarnac podstawowe swiatla w autobusie, bez jakis wodotryskow. Aparatura turnigy 9x, z 8 kanalami. Zajete beda oba drazki, i jeden switch na otwieranie/zamykanie drzwi, reszta dostepna do Twojej dyspozycji.
Fajnie jakby na 3 pozycyjnym mozna obslugiwac same kierunki lewo prawo.

Awatar użytkownika
Maciej
Site Admin
Posty: 6785
Rejestracja: 07 paź 2012, 17:47
Has thanked: 30 times
Been thanked: 18 times

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: Maciej »

Moduły Roberta znam, użytkuje i polecam :ok
Złącza magnetyczne też :ok
Na forum piszemy w języku polskim, bez błędów ortograficznych i używając znaków interpunkcyjnych.

Awatar użytkownika
Sławek
Site Admin
Posty: 14297
Rejestracja: 21 gru 2011, 22:12
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: Sławek »

Z tego co widzę, to na wyjściu jest mam nadzieję, że mosfet i rezystor ograniczający prąd diody. Lepszym rozwiązaniem byłoby źródło prądowe, gdyż wtedy nie ma znaczenia jakiego koloru diodę podepniesz, prąd jest zawsze ten sam, a tak, to zaleźnie od koloru, diody będą świecić z różną intensywnością gdyż napięcie jest różne w zależności od koloru. Aby zmniejszyć gabaryt moglęś wszystko zrobić w SMD (chodzi o uC).

Pozdr
Czym u człowieka mniej wiedzy tym bardziej kategoryczne jego twierdzenia! Pamiętaj na przyszłość - w każdym twierdzeniu zawsze należy zostawać miejsce na wątpliwości.

Awatar użytkownika
zach23
Kierowca
Posty: 6
Rejestracja: 24 paź 2021, 20:48

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: zach23 »

Pawloosw

W każdym module mam opcję wlutowania rezystorka do każdego wyjścia – nie ma problemu. Tylko w zależności od kolorów i liczby ledów musze dobrać do projektu prawidłowy. Dodatkowo wiadomo, że pozycyjne nie mogą walić po oczach jak przednie główne, więc rezystorkiem jeszcze wygaszam światło kiedy trzeba ;)


Światła podstawowe do autobusu wyobrażam sobie tak:

- działające stopy z pozycyjnymi na tych samych ledach
- wsteczny
- przednie główne z pozycyjnymi z regulowaną jasnością (pozycyjne/mijania)
(ewentualnie oddzielnie przednie główne i pozycyjne oddzielnie?)
- obrysówki + podświetlenie zegarów/rejestracji może być z jednego wyjścia

- dodatkowo może jakieś podświetlenie wnętrza?

Jeśli chcesz obsługiwać kierunki oddzielnym kanałem niż serwo, to nie ma problemu – będzie tak działać na 3pozycyjnym drążku. Jest też opcja kierunkowskazów razem z pozycyjnymi, żeby mrugały 50%/100%, a na tyle będzie wtedy zwykłe on/off – lub on/off wszędzie. Do tego działające światła awaryjne po bezczynności, mogą być też odpalane zdalnie z apki.

Maciek

dzięki, cieszę się że jesteś zadowolony :)

Sławek

Dużo łatwiej jest wysterować świecenie ledów rezystorami – każde wyjście może być zupełnie dowolne pod względem kolorów i ilości ledów. Dodatkowo jest możliwość łatwego sterowania intensywnością świecenia. Sama idea podłączania ledów przez rezystory jest też wg mnie prostsza. Nawet duże i skomplikowane instalacje nie są problemem dla BECa z regulatora (to jest domyślne źródło zasilania), pobór nie jest duży i nie obciąża

Każdy projekt to jest jakiś kompromis – w modułach XL i MEGA połączenie smd i tht jest celowe – łatwiej mi jest programować procki, a ze względu na powierzchnię którą zajmują pozostałe elementy i ścieżki nic specjalnego nie ma tu do ugrania – przynajmniej jak na moje obecne umiejętności i wyposażenie warsztatu ;) Mniejsze moduły MINI i MIDI są już w całości smd.

Awatar użytkownika
Pawloosw
Kierowca
Posty: 9557
Rejestracja: 01 sie 2013, 22:06
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: Pawloosw »

Mam juz przemyslane co i jak z tym oswietleniem w ikarusie. Ale pytanie czy tutaj Ci robic bałagan w temacie, czy pisac na pw?

Awatar użytkownika
zach23
Kierowca
Posty: 6
Rejestracja: 24 paź 2021, 20:48

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: zach23 »

może szczegóły już faktycznie na PW spox

Awatar użytkownika
DRACO54
Kierowca
Posty: 18
Rejestracja: 26 kwie 2020, 13:43

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: DRACO54 »

Witam.Jak mozna zamowic u ciebie taki mmoduł idul

Awatar użytkownika
Pawloosw
Kierowca
Posty: 9557
Rejestracja: 01 sie 2013, 22:06
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: zach23 - moduły oświetlenia RC (plus dodatki)

Post autor: Pawloosw »

Napisz prywatna wiadomosc, tam dogadacie szczegoły. :ok

ODPOWIEDZ