Polityka prywatności

Kwestie regulaminowe forum
Zablokowany
admin
Site Admin
Posty: 4
Rejestracja: 21 gru 2011, 08:54

Polityka prywatności

Post autor: admin »

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest są:
admin@rctruck.pl
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: admin@rctruck.pl

3. Zakres zbieranych danych osobowych oraz cel i podstawa prawna ich przetwarzania:
a) adres IP, celem prowadzenia analizy statystycznej ruchu na stronie - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt. 1 lit. f);
b) w przypadku utworzenia konta użytkownika:
- adres e-mail (jego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta) - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art. 6 pkt. 1 lit. c)
- adres IP, z którego konto zostało utworzone oraz adresy IP, z których publikowane są poszczególne posty, celem zapobiegania nadużyciom - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt. 1 lit. f);

4. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone na podstawie umowy następującemu podmiotowi :

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

5. Dane osobowe przechowywane będą:
- do chwili usunięcia konta użytkownika.

6. Masz prawo żądania od administratora dostępu do zgromadzonych dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Na podstawie zgromadzonych danych, nie będą dokonywane zautomatyzowane decyzje, nie będzie dokonywane profilowanie.

Zablokowany